Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
Miejscowość:
ZŁOCIENIEC
Województwo:
ZACHODNIOPOMORSKIE
Dokładny Adres:
Kańsko 1
Telefon:
94-36-71-222
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.